Zwroty

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000r. z późn. zm.) konsument, który zawarł umowę na odległość może odstąpić od niej bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni od wydania towaru.

Odstąpienie od umowy i zwrot towaru jest możliwy tylko wówczas, gdy towar jest sprawny, nie był używany, pozostaje w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu (w szczególności w folii), oraz nie został w żaden sposób zniszczony, a Klientem jest Konsument.

Zwracany produkt należy odesłać na adres Sprzedawcy podany w pkt. 1 a Regulaminu, wraz z dowodem zakupu, oświadczeniem o odstąpieniu od umowy oraz informacją o numerze konta bankowego, na jaki Sprzedawca ma dokonać zwrotu ceny produktu.

Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie produktu w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania nienaruszonego produktu na konto bankowe wskazane przez Klienta. Na Konsumencie spoczywa obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia zwracanego produktu do transportu, jak również koszt transportu zwracanej przesyłki.

Reklamacje

Jedynym skutecznym sposobem na zgłoszenie reklamacji jest wypełnienie formularza reklamacji.

Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od dostarczenia towaru do Sprzedającego. Jeżeli w terminie 14 dni sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta oznacza to, że uznał on żądanie za uzasadnione.