Bezpieczeństwo danych

Nasz sklep wykorzystuje najbezpieczniejsze mechanizmy ochrony przekazywania danych, jakie są obecnie dostępne na rynku. Dane klienta przed wysłaniem z poziomu przeglądarki zostają unikatowo zaszyfrowane, równocześnie nadawany jest unikalny klucz deszyfrujący. Po bezpiecznym dotarciu wysłanych z przeglądarki informacji na serwer sklepu, następuje wysłanie klucza bez którego niemożliwe jest odszyfrowanie przesyłanych danych. Bez uzgodnionego klucza, transmisja jest bardzo trudna do złamania.

Dane wprowadzane przez Państwa zapisywane są na serwerze sklepu. Dostęp do nich mają tylko uprawnione osoby. Nie można się do nich dostać z poziomu internetu. Stanowi to dodatkowe zabezpieczenie przed nieuczciwymi użytkownikami Internetu.

RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Zaczyna obowiązywać bowiem Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej jako „RODO”). W związku z tym pragniemy niniejszym poinformować Państwa o tym, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Administratorem, a więc podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Państwa danych osobowych, jest Hybryda Aleksandra Góralczyk z siedzibą w Gliwicach przy ul. Kunickiego 14/6

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, w tym m.in.:

podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;

bankom;

– organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, organy ścigania, itd.);

podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne (firmom hostingowym, dostawcom usług IT);

podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu pomocy prawnej, księgowości, podatków lub usługi doradcze.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu:

dane zawarte w umowach – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy (maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy);

w celach wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, wystawienia faktur itd.;

w celach marketingowych.

Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Hybryda Aleksandra Góralczyk

Nadto, w sytuacji gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

 

We wszystkich kwestiach związanych z ochroną i przetwarzaniem Państwa danych, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 324187255 przesłanie wiadomości mailowej na adres biuro@hybryda-gastro.pl lub pisemnie na adres siedziby Hybryda ul: Kunickiego 14/6 44-100 Gliwice